CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, August 25, 2009

PEMBANGUNAN EKONOMI


PENGENALAN


Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan jumlah pendapatan dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi pula melancarkan proses pembangunan ekonomi. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP di negara tersebut.

DASAR EKONOMI BARU

Objektif DEB ialah menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu , kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata Mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluangpeluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum.Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Membasmi kemiskinan Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan
paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan, Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah, memodenkan kehidupan di luarbandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan,kemudahan kemudahan infra-struktur dan lain-lain, penyusunan Semula Masyaraka Adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham / ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini , di mana penyertaan Bumiputera sebanyak 30% , 40% bukan Bumiputera dan 30% terdiri dari pelabur-pelabur luar.

PENYELIDIKAN DALAM PERTANIAN

Kemajuan yang besar juga dapat dilihat dalam bidang pertanian. Di mana padi dapat mendatangkan hasil dalam jangkamasa pendek. Tanaman cuma tiga tahun sekali dan mutu tanaman tahan daripada serangan serangga perosak. Sebelum adanya perkembangan teknologi yang pesat hasil tanaman diperolehi dalam jangka masa yang lama dengan alatan tradisional. Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan dalam perjalanan menuju negara maju menjelang tahun 2020, pasti tidak ketinggalan dalam arus pembangunan teknologi maklumat. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya degan beberapa sumber asli seperti minyak, getah dan kelapa sawit menjadikannya sebuah negara maju dalam industri, makmur dan mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi berbanding beberapa negara lain di Asia Tenggara.

WUJUDKAH PELABUR ASING DALAM ISU INI?

Pembangunan ekonomi bukan sahaja merujuk kepada kenaikan dalam pendapatan per kapita negara, tetapi turut melibatkan perubahan besar dalam struktur ekonomi.Sejak beberapa tahun dahulu, ramai ahli ekonomi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai petunjuk kepada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebenarnya lebih sukar didefinisikan berbanding pertumbuhan ekonomi. Pembangunan bermakna bukan sahaja pendapatan negara yang tinggi tetapi juga perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, termasuk tahap kesihatan dan pendidikan yang lebih baik, pengurangan kemiskinan dan peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik (Lynn, 2003).

Dengan perkembangan teknologi lebih ramai lagi pelabur asing yang masuk ke negara kita. Sebagai contohnya dengan adanya sistem komputer dan juga internet. Dengan adanya sistem teknologi ini, pelabur asing dan pelabur tempatan boleh berurus niaga melalui internet kerana ianya lebih mudah dan cepat untuk seseorang itu menyampaikan dan juga menerima mesej. Pembangunan ekonomi akan menjadi lebih mantap dan kukuh apabila ramai pelabur-pelabur asing yang masuk ke Malaysia. Selain itu, dengan adanya rangkaian sistem teknologi ini pelabur yang ingin medlibatkan diri ataupun bekerjasama dengan pelabur tempatan boleh mendapatkan maklumat mengenai laman web yang telah disediakan. Teknologi komunikasi yang dapat meningkatkan pelabur asing ini, secara tidak lansung dapat meningkatkan aliran modal antarabangsa dan juga meningkatkan pelaburan langsung asing (FDI).

EKSPLOITASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Pelaksanaan strategi pembangunan tidak mempertimbangkan masalah-masalah sosial seperti penyerapan tenaga kerja yang luas, kemiskinan, distribusi pendapatan dan kekayaan, dan dampak teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Juga strategi pembangunan ini sama sekali tidak mempertimbangkan kelembagaan masyarakat yang ada. Pemikiran yang melandasi strategi pembangunan ini dikatakan bahwa di dalam masyarakat akan terjadi suatu proses yang harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh masyarakat. Apa yang terjadi ialah (trickle-up) hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang eksploitasian terjadi di dalam sektor pertanian. Hubungan yang eksploitatif terjadi antara unit-unit ekonomi formal dengan sektor informal. Hubungan yang eksploitasian terjadi terhadap para pengguna melalui penentuan harga barang dan hubungan pengeksploitasian terjadi antara pihak pengusaha atau pemodal terhadap kaum buruh.

Dalam hal ini pihak buruh berada di dalam posisi undercompensated sedangkan faktor modal berada di dalam posisi overcompensated. Pihak buruh dibayar produktivitinya sehingga tingkat upah yang terbentuk mungkin hanya sama dengan nilai subsistence sahaja. Dalam hal ini, telah terjadi suatu pemindahan nilai yang berlebihan dari pihak buruh kepada pemilik faktor produksi yang lain. Perpindahan nilai yang berlebihan ini tidak lain adalah refleksi dari suatu proses eksploitasi. Timbul pertanyaan kenapa pihak buruh berada dalam posisi seperti ini? Pihak buruh berada dalam posisi ini disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, buruh telah dianggap sebagai suatu kelompok kuli oleh pihak berkuasa sehingga mereka tidak akan mempunyai kedudukan di dalam syarikat tersebut. Kedua, keadaan surplus buruh dalam ekonomi secara keseluruhan yang telah mengakibatkan banyaknya orang yang bersedia dibayar murah asal mendapat pekerjaan.Selain itu juga, terjadinya proses eksploitasi disebabkan etika sosial atau tingkahlaku ekonomi yang tidak menjadi landasan dalam hubungan dan proses ekonomi. Nyata bahawa kita sedar atau tidak sedar kita telah didominasi oleh pemikiran ekonomi kapitalisme abad ke-19. Eksploitasi terhadap petani, yang dapat dianggap mewakili sebagaian terbesar pengusaha kecil, juga bertambah intensif seperti dibuktikan dengan menurunnya indeks nilai tukar yang diperoleh petani. Beban pengguna dipercayai bertambah berat melalui harga barang yang terus meningkat. Secara tidak langsung, ia lebih membebankan kepada golongan penduduk yang berpendapatan rendah.PERNIAGAAN E-DAGANG

Pada masa kini, kebanyakkan usahawan menggunakan internet sebagai medium untuk memasarkan produk mereka, tetapi kebanyakkan bukan produk internet. Mereka ini ialah pengguna kepada sistem internet itu sendiri, atau nama yang khususnya E-Commerce, atau E-Dagang. Maka siapa di sini yang melakukan Business Internet 100%? Untuk pemahaman yang lebih jelas, mereka ini ialah "service provider" kepada teknologi internet, contohnya seperti internet access provider, web hosting company, Search Engine seperti Google di mana produk mereka ialah digital 100% tidak termasuk "Hardware & Software" yang di gunakan.
Perniagaan e-dagang banyak dijalankan pada masa sekarang contohnya syrikat yang menjalankan perniagaan jenis ini ialah Uptrend2u, Hai-O,dan banyak lagi. Perniagaan e-dagang mengunakan medium internet sebagai pengantara ini menunjukan bahawa kemajuan teknologi menudahkan urusan perniagaan pada masa sekarang dan pada masa hadapan.

BIBLIOGRAFI

www.idonbiu.com/2009/.../lahirnya-ekonomi-kapitalisme.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

No comments:

Post a Comment